BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (obręb Borki)

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm./,
Położenie nieruchomości – obręb Borki, gmina Pisz,
Numer działki – 7/24,
Numer KW – OL1P/00028238/3,
Powierzchnia nieruchomości – 29095 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako zaplecze rekreacyjno-sportowe ,
Roczna wysokość czynszu – 200,00 zł. 
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi tereny zabudowy zagrodowej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12.08.2022 r. do dnia 02.09.2022 r.

Data powstania: środa, 17 sie 2022 07:31
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2022 09:48
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 66 razy