BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 oraz informacja
  o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                                                   Edmund Lipnicki

 

Data powstania: piątek, 23 wrz 2022 12:26
Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2022 12:29
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 299 razy