BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (Pisz, ul. Leśna)

W Y K A Z
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do oddania w najem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. ):
- położenie nieruchomości:12-200 Pisz, ul. Leśna 10/5 (obręb Pisz 2),
- numer działki: 336,
- numer KW: OL1P/00013397/7 ( księga wieczysta działki),
- powierzchnia użytkowa nieruchomości: 19,39 m2,
- opis nieruchomości: lokal użytkowy (gospodarczy) usytuowany na poddaszu składający się z dwóch pomieszczeń i łazienki oraz z przynależnej piwnicy i pomieszczenia w budynku gospodarczym,
- miesięczna wysokość czynszu: 100,00 zł zł + 23 % VAT = 123,00 zł
1. Lokal użytkowy przeznaczony jest do oddania w najem na okres do 3 lat dla współwłaścicieli działki nr 336 (obręb Pisz 2).
2. Najemca będzie obowiązany do uiszczenia oprócz czynszu innych opłat, tj. media i usługi,     z  których będzie korzystał.
3. W/w nieruchomość według ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piszu  nr XLIV/464/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno - wschodniej części Gminy Pisz położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.
4. Czynsz za najmowany lokal użytkowy (gospodarczy) należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry.
5. Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT.
6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 12.10.2022 r.  do dnia 01.11.2022 r. 

Data powstania: środa, 12 paź 2022 13:03
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2022 14:46
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 90 razy