BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899  z późn. zm./,

Położenie nieruchomości –  Pisz, ul. Orzyska, 
Numer działki – cz. 29/1,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Powierzchnia nieruchomości – 769 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony jest na parkowanie samochodu ciężarowego,
Roczna wysokość czynszu – 707,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr L/513/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 października 2022 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy jednorodzinnej i zieleni nieuporządkowanej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24.10.2022r. do dnia 14.11.2022r.

Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2022 08:03
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2022 10:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 lis 2022 08:31
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 53 razy