BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,
Numer działki – cz.495/3,
Numer KW – OL1P/00043097/3,
Powierzchnia nieruchomości – 25 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na prowadzenie działalności gospodarczej (handel – boks nr 8),
Roczna wysokość czynszu – 3 162,00,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr L/515/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 października 2022 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 24KP – teren parkingu.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24.10.2022r. do dnia 14.11.2022r.

 

Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2022 08:04
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2022 10:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 lis 2022 08:31
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 138 razy