BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.),


Położenie nieruchomości – Rostki, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 157/1,
Numer KW – OL1P/ 00013711/5,
Powierzchnia nieruchomości –  960 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne 
Roczna wysokość czynszu – 55,00 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 listopada 2022 r. do dnia 13 grudnia 2022 r.


 

Data powstania: wtorek, 22 lis 2022 10:05
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2022 10:20
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 185 razy