BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) Burmistrz Pisza ogłasza o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09.12.2016 r. o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

  1. Nazwa i adres organizatora przewozów

Gmina Pisz

Adres: 12 – 200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5

 

  1. Określenie przewidzianego trybu udzielenia zamówienia:

Organizator zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

Rodzaje przewozów: autobusowe, gminne przewozy pasażerskie.

Linie komunikacyjne:

1

Pisz-Łupki

2

Pisz-Jagodne

3

Pisz-Pogobie-Pisz

4

Pisz-Trzonki-Łysonie-Pisz

5

Pisz-Pisz przez Liski Maszty

6

Pisz- Kocioł-Stare Guty

7

Pisz-Trzonki

8

Hejdyk-Pisz

9

Uściany

10

Pisz-Kocioł Duży-Pietrzyki

11

Pisz-Zdunowo (przez Wiartel)

12

Pisz-Kwik (przez Zdory)

 

  1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

01 stycznia 2023 r.

  1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

12 miesięcy

 

Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2022 10:45
Data opublikowania: wtorek, 29 lis 2022 07:25
Opublikował(a): Michał Kulenty
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 86 razy