BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

CEL PROGRAMU

Wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację zadań Gminy określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022.

REALIZOWANE ZADANIA

Przekazywanie środków z Funduszu Pracy gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

GRUPA DOCELOWA

Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników zamieszkujących na terenie Gminy Pisz.

EFEKTY PROGRAMU

Pomoc pracodawcom w kształceniu wykwalifikowanych w poszczególnych zawodach kadr.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 gru 2022 11:38
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2022 11:47
Opublikował(a): Maciej Cwalina
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 43 razy