BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o deczyzji zezwalającej na usuniecie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1029 z późn. zm.),

 

INFORMUJĘ

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działek nr: 51/1 i 51/2  położonych w obrębie geodezyjnym Stare Guty.

Z treścią    wydanej   decyzji  można  zapoznać  się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d%20Miejski%20w%20Piszu

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: czwartek, 26 sty 2023 12:20
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2023 14:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lut 2023 07:34
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 36 razy