BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie (Pisz 1)

W Y K A Z
 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 1149/42,
Numer KW – OL1P/ 000242936/0,
Powierzchnia – 6448 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana obiektami stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, przeznaczona do wykorzystania na cele związane z wykonywaniem przez gminę zadań użyteczności publicznej w zakresie gospodarki odpadami.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/572/23 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do oddania w nieodpłatne użytkowanie  Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie na okres do 19 lipca 2038 r.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6PU -  tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.  
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  31 stycznia 2023 r.  do dnia 21 lutego 2023 r.

Data powstania: wtorek, 31 sty 2023 14:02
Data opublikowania: środa, 1 lut 2023 14:45
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 80 razy