BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.)
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St.Staszica
-Numer działki 1158,
-Numer KW-12877
-Powierzchnia nieruchomości-22m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garażem murowanym,
-Roczna wysokość czynszu- 2,40zł/1m2 + 22% VAT.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2005 r.
2.Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla właściciela
usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
3.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Pisz stanowi teren budownictwa garażowego.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz
lub w kasie Urzędu.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 02 września 2003 roku
do dnia 22 września 2003 roku.
Data powstania: środa, 3 wrz 2003 08:47
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2003 09:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 wrz 2003 07:17
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1652 razy