BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII-ta Sesja Rady Miejskiej w Piszu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIII –TA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 WRZEŚNIA 2003 ROKU / CZWARTEK/O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU GMINY I MIASTA W PISZU
PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego, w miejsce radnego,w przypadku którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu.
4.Ślubowanie radnego.
5.Przyjęcie protokołu Nr XII/03 z obrad Sesji.
6.Informacja Burmistrza Gminy i Miasta.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Odpowiedzi na zapytania radnych.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I-sze półrocze 2003 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie objęcia nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Pisz granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia działek gminnych służebnością dojazdu do działek stanowiących własność osób fizycznych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz, stanowiących własność osób fizycznych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Pisz.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz.
19.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piszu.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej.
21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji.
22.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: środa, 3 wrz 2003 09:27
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2003 10:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 wrz 2003 09:00
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Jadwiga Szyszkowska
Artykuł był czytany: 1702 razy