BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (Pisz 1)


O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 
7 marca 2023 r.  o godzinie 11.00 w sali nr 64 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pisz 1, oznaczonej numerem działki 1129/52 o powierzchni 3264 m2 , objętej księgą wieczystą  OL1P/00013021/1.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na kwotę 685.000,00 zł netto.
2. W przetargu wzięły udział 2 podmioty, które po wpłaceniu wadium w wysokości 
130.000,00 zł zostały dopuszczone do przetargu.
3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 691.850,00 zł netto przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcę przetargu – Jacka Olszewskiego prowadzącego działalność pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski.
4. Jacek Olszewski prowadzący działalność pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski  został  ustalony jako nabywca w/w nieruchomości.

Data powstania: środa, 22 mar 2023 10:22
Data opublikowania: środa, 22 mar 2023 13:56
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 176 razy