BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku o wycinkę drzewa z dz. nr 68 (droga gminna), położonej w obrębie wsi Babrosty gm.Pisz

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń - UGiM w Piszu, Sołectwa wsi Babrosty oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 04.09.2003 r. do dnia 24.09.2003 r.
Data powstania: czwartek, 4 wrz 2003 12:46
Data opublikowania: czwartek, 4 wrz 2003 12:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 wrz 2003 07:29
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1571 razy