BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków

do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Programu „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” polegającym na dofinansowaniu działań związanych z usuwaniem azbestu, Burmistrz Pisza ogłasza nabór wniosków do realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz. Nabór wniosków odbędzie się w terminie do dnia 26 maja 2023 roku.

Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

Dofinansowanie w formie dotacji realizowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  

Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest dokona Podmiot wybrany do realizacji Projektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), z którym Gmina Pisz zawrze stosowną umowę, po przyznaniu Gminie środków finansowych z NFOŚiGW i z WFOŚiGW.

Wzory dokumentów oraz regulamin realizacji Projektu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu: www.bip.pisz.hi.pl oraz w Urzędzie Miejskim
w Piszu w pokoju nr 7.  Bliższe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (87) 42 41 249.

Data powstania: środa, 17 maj 2023 14:46
Data opublikowania: środa, 17 maj 2023 14:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 cze 2023 07:49
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Monika Tykocka
Artykuł był czytany: 227 razy