BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023r. poz. 344/,

Położenie nieruchomości – Kwik, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 159/2,
Numer KW – OL1P/00013682/2,
Powierzchnia nieruchomości – 250 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do zagospodarowania z możliwością postawienia wiaty drewnianej o pow. 20 m² z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
Roczna wysokość czynszu – 360 zł + 23% VAT. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi tereny usług turystyki wodnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 02.06.2023r. do dnia 23.06.2023r.

 

Data powstania: piątek, 2 cze 2023 10:05
Data opublikowania: piątek, 2 cze 2023 13:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 cze 2023 08:50
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 177 razy