BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości .

Nieruchomość przeznaczona do użyczenia , położona we wsi Wiartel gmina Pisz.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do użyczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Wiartel , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - zabudowana działka gruntu /budynek byłej Szkoły Podstawowej , sanitariaty /
- Numer działki - 10/7
- Powierzchnia działki - 5.518m2,
- Numer KW - 7378
- Czynsz roczny - użyczenie bezpłatne


1. Nieruchomość przeznaczona jest do użyczenia na okres do 01-05-2004r.
2. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz, w/w nieruchomość stanowi teren istniejącej szkoły podstawowej.
3.Nieruchomość przeznaczona jest do użyczenia na cele związane z prowadzeniem działalności sportowo-turystycznej.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 01 września 2003r. do dnia 21 września 2003r.
Data powstania: poniedziałek, 8 wrz 2003 10:54
Data opublikowania: poniedziałek, 8 wrz 2003 11:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 wrz 2003 07:47
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1546 razy