BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

III Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE III SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MAJA 2024 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXXIV/2024 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXXV/2024 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Przyjęcie protokołu Nr I/2024 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 6. Przyjęcie protokołu Nr II/2024 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 7. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 8. Zapytania i wnioski sołtysów.
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej współwłasność Gminy Pisz i osoby fizycznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin „Pisa-Narew”.
 23. Wyznaczenie dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Piszu, którzy wejdą w skład Kapituły ds. Nagród
  i Wyróżnień Sportowych.
 24. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                                   Sebastian Zuzga

Data powstania: środa, 22 maj 2024 07:38
Data opublikowania: środa, 22 maj 2024 07:42
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 158 razy