BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

IV Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr III/2024 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2023 rok.
 11. Debata nad raportem o stanie Gminy Pisz za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia Burmistrzowi Pisza wotum zaufania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochronie Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piszu Nr LXIX/689/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” – pomoc gminy Pisz w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej w obrębie Babrosty, gmina Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Pisz do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu.
 26. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                                Sebastian Zuzga

Data powstania: piątek, 21 cze 2024 10:25
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2024 10:29
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 119 razy