BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzewZgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku o wycinkę 4 szt. drzew rosnących w ciągu drogi krajowej Nr 63 Orzysz – Pisz, planowanych do usunięcia w związku z rozbudową stacji paliw w m.Pisz ul Warszawska.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń - UGiM w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 10.09.2003 r. do dnia 30.09.2003 r.
Data powstania: środa, 10 wrz 2003 07:19
Data opublikowania: środa, 10 wrz 2003 07:22
Data przejścia do archiwum: środa, 1 paź 2003 08:57
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1558 razy