BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Na obsługę schroniska dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów we wsi Kocioł Duży
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ul.Gizewiusza 5, tel 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę schroniska dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów we wsi Kocioł Duży.
Termin realizacji zamówienia : od 01.10.2003r do 30.09.2004r.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena ( koszt) - 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 22.09.2003r do godz. 10.00 w pok. nr 35 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena formularza 20,00 zł) można odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu w pok. nr 35.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Elżbieta Sadłowska - Inspektor Wydz. GKI UGiM Pisz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2003r o godz. 10.15 w pok. nr 36 tut.Urzędu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz inne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: piątek, 12 wrz 2003 14:46
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2003 15:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 wrz 2003 13:31
Opublikował(a): Dariusz Zacharzewski
Zaakceptował(a): Dariusz Zacharzewski
Artykuł był czytany: 1656 razy