BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Piszu

W dniach od 06.09.2005 r. do 27.09.2005 r. przeprowadzono nabór na stanowisko ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5. W naborze uczestniczyło 4 kandydatów.

1. Monika Cwalińska zam. ul. Kościuszki 14/48 Pisz
2. Elżbieta Rutkowska zam. Snopki 82
3. Magdalena Szyszkowska zam. ul. Okopowa 4/32 Pisz
4. Katarzyna Sobiech zam. ul. Mickiewicza 6/16 Pisz

W wyniku oceny przedłożonych dokumentów, rozmów kwalifikacyjnych, zastosowanych metod i technik została wybrana Pani Monika Cwalińska zam. Pisz ul. Kościuszki 14/48. Okazała się osobą najbardziej odpowiednią do zatrudnienia na w/w stanowisku pracy. Posiada staż pracy na lokalnym rynku turystycznym. Współpracowała z podmiotami turystycznymi z Niemiec. Zna bardzo dobrze język niemiecki w mowie i piśmie. Jest osobą komunikatywną, łatwo nawiązującą kontakty między ludzkie. Zna techniki promocji i reklamy
Data powstania: czwartek, 20 paź 2005 12:50
Data opublikowania: czwartek, 20 paź 2005 15:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2006 12:21
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3098 razy