BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

"Miasto bez Romów" - sprostowanie artykułu z Gazety Olsztyńskiej z dnia 02.11.2005

Dotąd nieopublikowane
Burmistrz Pisza pragnie sprostować nieprawdziwe informacje zawarte w artykule „Miasto bez Romów”, zamieszczonym w Gazecie Olsztyńskiej w dniu 2.11.2005r.
Nieprawdziwa informacja pojawiła się w tytule artykułu, który mówi, iż po eksmisji Cyganów Pisz to „miasto bez Romów” [cyt.]. Ewidencja ludności przeczy temu stwierdzeniu: w Piszu zamieszkuje kilka rodzin narodowości romskiej.
Autor artykułu, pan Marek Truszkowski, podaje błędnie nazwisko pani Anity Dytłow, która w artykule występuje jako „Dydłow”. Cytowane wypowiedzi Pani Anity nie są opatrzone komentarzem prostującym, sugerują więc, iż autor artykułu całkowicie zgadza się z rozmówczynią. Oto cytaty wypowiedzi pani Dytłow:
„(...)Wszystko zostało zrobione po to, żeby nas wywieźć za miasto i mieć święty spokój z Cyganami, bo są ludzie, którzy nas nie lubią. (...) Burmistrz obiecywał, że da mi mieszkanie w mieście, a przenieśli nas na jeszcze gorsze warunki. (...)”. Fakty natomiast przedstawiają się następująco: lokal mieszkalny, przydzielony rodzinie pani Dytłow, znajduje się w granicach miasta Pisza (ul. Olsztyńska), nie może być więc mowy o wywiezieniu Romów z miasta. Pozostałe dwie rodziny romskie same wyraziły chęć przeprowadzenia się do lokali mieszkalnych w Szerokim Borze Piskim. Warunki w lokalu mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej są dużo lepsze od tych, które Romowie mieli w baraku przy ul. PCK 2. Barak ten nie posiadał instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej, ściany były zagrzybione a przegniły strop w każdej chwili groził zawaleniem. W lokalu obecnie zajmowanym przez rodzinę pani Dytłow istotnie nie ma kanalizacji, natomiast jest bieżąca woda i ogrzewanie piecowe. Stropy i ściany są zdrowe.
Prawdą jest, że burmistrz odmówił udzielenia informacji przez telefon (pan redaktor zadzwonił w trakcie prowadzenia samochodu przez pana burmistrza). Prawdą jest jednak również, iż pan redaktor nie zapytał, czy w tej chwili pan burmistrz może udzielić informacji. Pan burmistrz poprosił o przedstawienie pytań na piśmie, zgodnie z Art. 10. ust.1. Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.poz.1198 z pózn. zm.). Taki wniosek do dnia dzisiejszego do Urzędu Miejskiego nie wpłynął.
Data powstania: czwartek, 17 lis 2005 10:20
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2005 11:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lis 2006 13:17
Opublikował(a): Monika Cwalińska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2805 razy