BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położona w Piszu przy ul. Zielnej.

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Zielna,
-Numer działki - cz. 176/2,
-Numer KW - 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 1402 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne (R kl.V.),
-Roczna wysokość czynszu - 40,-zł.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
na 2 lata, grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
2. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w/w nieruchomość
przeznaczona jest pod zagospodarowanie zielenią.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz
lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 19 września 2003 roku
do dnia 09 października 2003 roku
Data powstania: piątek, 19 wrz 2003 08:45
Data opublikowania: piątek, 19 wrz 2003 09:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 paź 2003 08:35
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1576 razy