BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 11.01.2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU
INFORMUJE, ŻE XLIV- ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 STYCZNIA 2006 ROKU / PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

PORZĄDEK OBRAD :

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Piszu
4.Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.Zapytania i wnioski sołtysów.
6.Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu obszarów Natura 2000.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Odpowiedzi na zapytania radnych.
16.Wolne wnioski i informacje.
17.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: środa, 11 sty 2006 15:02
Data opublikowania: środa, 11 sty 2006 15:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sty 2006 15:23
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1533 razy