BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym wycinki 2 sztuk drzew (topól) rosnących na działce nr 190/10, położonej przy ul.Mickiewicza w Piszu.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń – UGiM w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 25.09.2003 do dnia 15.10.2003 r.

Data powstania: środa, 24 wrz 2003 10:01
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2003 10:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 paź 2003 16:24
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1534 razy