BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /


I.Położenie nieruchomości - Jeże , gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowania
jako ogródek
-Numer geodezyjny nieruchomości - część 118/14
-Powierzchnia nieruchomości - 830m2.
-Numer KW - 12740
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) - 50,-zł.

II.Położenie nieruchomości - Jeże , gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowania
jako ogródek
-Numer geodezyjny nieruchomości - część 118/14
-Powierzchnia nieruchomości - 875m2.
-Numer KW - 12740
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) - 50,-zł.1.Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres trzech lat
w drodze bezprzetargowej .
2. Nieruchomości położone są w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego .W studium - teren zabudowy mieszkaniowej ,
jednorodzinnej i zagrodowej .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
17 stycznia 2006r. do dnia 06 lutego 2006r.
Data powstania: czwartek, 19 sty 2006 14:28
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2006 16:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lut 2006 10:21
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1661 razy