BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Fabryczna,
-Numer działki – część 287,
-Numer KW – 13025,
-Powierzchnie nieruchomości - 50 m2, 50 m2, 50 m2, 276 m2, 150 m2, 100 m2, 130 m2, 50 m2, 200 m2, 135 m2, 204 m2, 80 m2, 100 m2, 80 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródki,
-Roczna wysokość czynszu – po 30 zł.

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
2.W/w nieruchomości według ustaleń studium stanowią teren zieleni izolacyjnej oraz teren projektowanej obwodnicy wewnętrznej na przedłużeniu ul. Kwiatowej, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek umownych, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 stycznia 2006 r. do dnia 18 lutego 2006 r.
Data powstania: środa, 1 lut 2006 11:35
Data opublikowania: środa, 1 lut 2006 11:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2006 10:06
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1608 razy