BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących na dz. nr 110/3, 112 i 125/1, położonych w obrębie geodezyjnym Trzonki.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Trzonki oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 03.02.2006 r. do dnia 23.02.2006 r.
Data powstania: czwartek, 2 lut 2006 13:46
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2006 08:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lut 2006 07:34
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1770 razy