BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Pl. Daszyńskiego,
-Numer działki – 424/9,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości - 22 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia zabudowany jest pawilonem handlowym,
-Roczna wysokość czynszu– 1.200,00 zł. oraz 22 % podatku VAT .

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 2 lat.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zabudowy wielorodzinnej i usługowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 lutego 2006 r. do dnia 28 lutego 2006 r.
Data powstania: środa, 8 lut 2006 08:51
Data opublikowania: środa, 8 lut 2006 10:12
Data przejścia do archiwum: środa, 1 mar 2006 09:29
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1690 razy