BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki – część 127/8,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości – 6396 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 128 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2006 z możliwością skrócenia czasu obowiązywania umowy w przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren nieuporządkowany z obiektami rzemieślniczymi i zabudową zagrodową, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2006 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 lutego 2006 r. do dnia 7 marca 2006 r.
Data powstania: czwartek, 16 lut 2006 10:13
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2006 11:26
Data przejścia do archiwum: środa, 8 mar 2006 07:23
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1531 razy