BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WykazW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Rostki , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - działka gruntu przezaczona do użytkowania
jako działka siedliskowa wraz z posadowionym
na gruncie budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 152m2
- Numer działki - 124
- Powierzchnia działki - 5.900m2
- Numer KW - 13711
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego 160 - ,-zł + 22% VAT


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat
w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego .Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania - teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
18 lutego 2006r. do dnia 10 marca 2006r.
Data powstania: piątek, 17 lut 2006 13:47
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2006 15:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2006 08:42
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1522 razy