BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Olsztyńska,
-Numer działki – część 142/32,
-Numer KW – 30398,
-Powierzchnia nieruchomości -280 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy –100 zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do 31 grudnia 2006 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren torowiska i innych obiektów kolejowych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2006 r, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 lutego 2006 r. do dnia 1 marca 2006 r.
Data powstania: wtorek, 21 lut 2006 08:05
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2006 08:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 mar 2006 08:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1531 razy