BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Jagodne , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
z przeznaczeniem na cele rolne
R-VI
- Numer działki - cz.122/4
- Powierzchnia działki - 3,65ha
- Numer KW - 13689
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) 730,-zł,

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres dwóch lat,
w drodze bezprzetargowej.
2.Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie ze studium - teren nieuporządkowanej
zieleni , obok istniejących ogródków działkowych.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
23 lutego 2006r. do dnia 15 marca 2006r.
Data powstania: czwartek, 23 lut 2006 10:05
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2006 13:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 mar 2006 07:12
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1450 razy