BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki – 652,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 109 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ogródek,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 100 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2006 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2006 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 2 marca 2006 r. do dnia 23 marca 2006 r.
Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2006 11:27
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2006 11:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 mar 2006 09:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1703 razy