BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących na działkach:
- nr 229/1, położonej w obrębie geodezyjnym Pogobie Średnie,
- nr 34/8, położonej w obrębie geodezyjnym Jaśkowo.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu; Sołectwa wsi: Jaśkowo i Pogobie Średnie oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 14.03.2006 r. do dnia 03.04.2006 r.
Data powstania: wtorek, 14 mar 2006 08:23
Data opublikowania: wtorek, 14 mar 2006 09:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 kwi 2006 10:13
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1671 razy