BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

dzierżawa nieruchomości

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jaśminowa,
-Numer działki - częśc 314,317,
-Numer KW - 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 3696 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 120,-zł.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
na 3 lata w drodze bezprzetargowej dla właściciela działki przyległej.
2. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w/w nieruchomość
stanowi teren zieleni izolacyjnej i projektowanej obwodnicy.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz
lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 29 września 2003 roku
do dnia 20 października 2003 roku
Data powstania: poniedziałek, 29 wrz 2003 14:26
Data opublikowania: wtorek, 30 wrz 2003 07:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 paź 2003 07:08
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1578 razy