BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /


I.Położenie nieruchomości - Zdory , gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - teren pod urządzeniami telekomunikacyjnymi RŁA
-Numer geodezyjny nieruchomości - 121/3
-Powierzchnia nieruchomości - 4m2.
-Numer KW - 3599
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 25,-zł/1m2 + 22% VAT

II.Położenie nieruchomości - Pogobie Średnie , gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - teren pod urządzeniami telekomunikacyjnymi RŁA
-Numer geodezyjny nieruchomości - 100/4
-Powierzchnia nieruchomości - 4m2.
-Numer KW - 13177
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 25,-zł/1m2 + 22% VAT

III.Położenie nieruchomości - Kwik , gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - teren pod urządzeniami telekomunikacyjnymi RŁA
-Numer geodezyjny nieruchomości - 125/6
-Powierzchnia nieruchomości - 5m2.
-Numer KW - 3593
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 25,-zł/1m2 + 22% VAT

1.Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres trzech lat
w drodze bezprzetargowej .
2. Nieruchomości położone są w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego .W studium - teren zabudowy mieszkaniowej ,
jednorodzinnej i zagrodowej .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
29 marca 2006r. do dnia 18 kwietnia 2006r.
Data powstania: środa, 29 mar 2006 13:56
Data opublikowania: środa, 29 mar 2006 14:02
Data przejścia do archiwum: środa, 19 kwi 2006 08:17
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1584 razy