BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym wycinki 11 sztuk drzew z terenu JW. 1106 Olsztyn m. Skład Szeroki Bór.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń – UGiM w Piszu, Sołectwa wsi Szeroki Bór Piski oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 01.10.2003 do dnia 21.10.2003 r.
Data powstania: wtorek, 30 wrz 2003 13:00
Data opublikowania: wtorek, 30 wrz 2003 13:32
Data przejścia do archiwum: środa, 22 paź 2003 07:42
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1761 razy