BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew:
- rosnących przy drogach powiatowych ul. Czerniewskiego w Piszu; Nr 1656 N/dr pow. 1648 N Pogobie Tylne - dr pow. w656/ w m. Wielki Las,
- rosnących na działce nr 1121/2, położonej przy ul.Czerniewskiego w Piszu.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 21.04.2006 r. do dnia 11.05.2006 r.
Data powstania: piątek, 21 kwi 2006 14:34
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2006 15:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 maj 2006 07:44
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1754 razy