BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym wycinki 3 sztuk drzew z działki nr 15/21, położonej w obrębie wsi Karwik gm.Pisz.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń – UGiM w Piszu, Sołectwa wsi Karwik oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 03.10.2003 do dnia 23.10.2003 r.
Data powstania: czwartek, 2 paź 2003 13:45
Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2003 13:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 paź 2003 09:25
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1751 razy