BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w P I S Z U

INFORMUJE, ŻE XV-ta S E S J A R A D Y M I E J S K I E J w P I S Z U odbędzie się w dniu 08 października 2003 roku / środa /o godzinie 8-mej w sali nr 15 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu z następującym porządkiem obrad / zgodnie z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 02 października 2003 r./ :
1.Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów rejonowych.
10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: piątek, 3 paź 2003 11:29
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2003 11:41
Data przejścia do archiwum: środa, 8 paź 2003 16:25
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1798 razy