BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza informuje , że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu
30 kwietnia 2006r. o godzinie 12. 00 , w sali nr 58 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ,stanowiącej
własność Gminy Pisz, położonej w Piszu przy ul. PCK oznaczonej numerami geodezyjnymi
działek 773,774 o powierzchni 633m2 , objętej Księgą Wieczystą KW Nr 12303.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na
kwotę 25.620,- zł. / netto/.
2. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym , gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
Data powstania: czwartek, 4 maj 2006 11:54
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2006 15:46
Data przejścia do archiwum: sobota, 13 maj 2006 15:00
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1829 razy