BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki-część 550/4,
-Numer KW-13025,
-Powierzchnia nieruchomości-18 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garażem blaszanym (boks nr 8),
-Roczna wysokość czynszu- 5,-zł/1m2 + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu blaszanego.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego, według ustaleń studium teren ten jest rezerwą pod obwodnicę.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku.
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 maja 2006 roku do dnia 16 czerwca 2006 roku.
Data powstania: czwartek, 25 maj 2006 14:04
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2006 14:37
Data przejścia do archiwum: niedziela, 18 cze 2006 12:26
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1536 razy