BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie 7/06

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam
że w dniu 18.05.2006 r., wpłynął wniosek
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Piszu
ul. Jagodna 1c
12 - 200 Pisz

dotyczący
budowy przyłączy ciepłowniczych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 429/8, 429/6, 429/1, 429/5, 422/8, 424/11, 424/9, 429/9, 429/11, 422/12, położonych w obrębie Pisz II.
W/w działki położone są w strefie ochrony konserwatorskiej.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 57.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 5 cze 2006 09:05
Data opublikowania: poniedziałek, 5 cze 2006 12:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 cze 2006 18:48
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1790 razy