BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie w/w decyzji
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ zawiadamiam, że dnia 30-05-2006r. wpłynął wniosek

Traiding Investments Sp. z o.o.
Ul. Warszawska 53
12-200 Pisz

dotyczący
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie grobli ziemnej z narzutem kamiennym o długości 60 m, szerokości 6 m na działce nr 423/5 w obrębie Zdory gmina Pisz, przy działce nr 58 w obrębie Niedźwiedzi Róg gmina Ruciane Nida, w obszarze Natura 2000

Jednocześnie informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w pokoju nr 61 Urzędu Miejskiego w Piszu , został umieszczony wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 5 cze 2006 11:07
Data opublikowania: poniedziałek, 5 cze 2006 12:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 cze 2006 10:33
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1775 razy