BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki - część 990/6
-Numer KW - 13021
-Powierzchnia nieruchomości – 1 m2,
-Opis nieruchomości - teren na ustawienie reklamy.
-Roczna wysokość czynszu 300 zł + 22 % podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej, w przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren zieleni nieurządzonej, położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek umownych, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 9 czerwca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.
Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2006 15:13
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2006 10:34
Data przejścia do archiwum: niedziela, 2 lip 2006 09:31
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1938 razy