BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzew

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym wycinki 2 sztuk drzew z brzegów rzeki Pisa w obrębie miasta Pisz.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 08.10.2003 r. do dnia 30.10.2003 r.
Data powstania: wtorek, 7 paź 2003 12:56
Data opublikowania: wtorek, 7 paź 2003 13:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 paź 2003 08:09
Opublikował(a): Henryk Skrodzki
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1745 razy