BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie Nr II/10/06

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam
że w dniu 12.06.2006 r., wpłynął wniosek
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Piszu
ul. Jagodna 1c
12 - 200 Pisz

dotyczący
budowy sieci ciepłowniczej niskoparametrowej z przyłączami na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 188/1, 188/11, 188/8, 188/7, 188/3, położonych w obrębie Pisz II.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 57.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 21 cze 2006 14:49
Data opublikowania: czwartek, 22 cze 2006 12:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lip 2006 11:22
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1893 razy