BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Krzywa,
-Numer działki – część 481/13,
-Numer KW – 13021,
-Powierzchnia nieruchomości - 100 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ogródek,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 50 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2006 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zieleni nieuporządkowanej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2006 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 21 czerwca 2006 r. do dnia 12 lipca 2006 r.
Data powstania: czwartek, 22 cze 2006 09:07
Data opublikowania: czwartek, 22 cze 2006 12:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lip 2006 08:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1793 razy